تعليم
laatste nieuws

Enorme stijging van de prijzen van boeken en schoolbenodigdheden 

Enorme stijging van de prijzen van boeken en schoolbenodigdheden

Een paar dagen voor de start van het nieuwe schooljaar vertoonden de prijzen van externe boeken en schoolbenodigdheden aanzienlijke stijgingen ten opzichte van het voorgaande jaar, dagen voor de start van het nieuwe schooljaar.

Al-Masry Al-Youm hield de prijzen van buitenlandse boeken en schoolbenodigdheden in een aantal boekwinkels in de gaten, waarbij de gemiddelde stijging tussen de 30 en 50 procent lag. Ahmed Abu Gabal, hoofd van de Afdeling Briefpapier bij de Kamer van Koophandel van Caïro, ontkende een aanzienlijke stijging van de prijzen van schoolbenodigdheden dit jaar. Het stijgingspercentage bedraagt ​​slechts 10% vergeleken met vorig jaar.

De regering is begonnen met het voorbereiden en openen van de tentoonstellingsreeks ‘Ahlan-scholen’ in het hele land, en het ministerie van Bevoorrading bereidt zich voor op de lancering van de hoofdtentoonstelling. Het ministerie van Bevoorrading en Binnenlandse Handel is overeengekomen met de afdeling Kantoorbenodigdheden van de Algemene Federatie van Kamers of Commerce, om in het kader van de tentoonstelling schoolgereedschap en benodigdheden tegen gereduceerde prijzen aan te bieden aan studenten en ouders. Welkom bij de belangrijkste scholen, die naar verwachting op 15 september van start gaan, samenvallend met de komst van het nieuwe academisch jaar 2023-2024.

En het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde de lancering aan van de activiteiten van de 24e fase van het ‘We are all one’-initiatief, voor een periode van een maand, ter gelegenheid van de naderende start van het nieuwe academiejaar, om alle scholen te voorzien vereisten en voorraden tegen lagere prijzen dan die op de markt, en om alle food- en non-foodproducten van hoge kwaliteit te blijven voorzien tegen verlaagde prijzen tot wel 40%, in coördinatie met de verschillende sectoren van het ministerie en de veiligheidsdirectoraten op het niveau van de Republiek, waar goederen verkrijgbaar zijn met hoge kwaliteit en tegen gereduceerde prijzen, in de verkooppunten en feesttenten die worden weergegeven op de officiële website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Prijzen voor boeken en schoolbenodigdheden
Prijzen voor boeken en schoolbenodigdheden

Lees verder: Het ministerie van Hoger Onderwijs presenteert lijsten met instellingen die de derde fase 2023 moeten coördineren

Het belang van onderwijs

Onderwijs is van groot belang in het leven van individuen en samenlevingen in het algemeen. Hier volgen enkele belangrijke aspecten van onderwijs:

1. Individuen empoweren: Onderwijs biedt individuen betere mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderwijs kan individuen helpen hun vaardigheden, kennis en begrip te ontwikkelen, zodat zij hun volledige potentieel kunnen realiseren en hun doelen in het leven kunnen bereiken.

2. Economische ontwikkeling: Onderwijs is een van de belangrijkste factoren bij het bevorderen van de economische ontwikkeling. Door kwaliteitsonderwijs te bieden kunnen samenlevingen de competenties en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor innovatie en productiviteit, en zo bijdragen aan de groei van de economie en de verbetering van de levensstandaard.

3. Begrip en tolerantie bevorderen: Onderwijs kan bijdragen aan het vergroten van het begrip en de tolerantie tussen verschillende individuen en culturen. Door over de wereld, haar geschiedenis en haar vele culturen te leren, worden individuen beter in staat anderen te begrijpen en te respecteren, en verschillen te accepteren en ermee samen te leven.

4. Actief burgerschap bevorderen: Onderwijs draagt ​​bij aan het stimuleren van actief burgerschap en sociale participatie. Onderwijs kan individuen de kennis en hulpmiddelen geven om sociale en politieke kwesties te begrijpen, een dialoog aan te gaan en weloverwogen beslissingen te nemen, zodat ze kunnen werken aan het verbeteren van de samenleving en de wereld in het algemeen.

5. Bestrijding van armoede en discriminatie: Onderwijs is een belangrijk middel om armoede en discriminatie te bestrijden. Door individuen in staat te stellen onderwijs te volgen, kunnen hun kansen op werk worden verbeterd en hun inkomen worden verhoogd, wat bijdraagt ​​aan het verbeteren van hun levensomstandigheden en het terugdringen van de ernst van de armoede. Onderwijs kan ook discriminatie en sociale rechtvaardigheid terugdringen door iedereen gelijke toegang tot onderwijs te bieden.

Er kan worden gezegd dat onderwijs de sleutel is tot het bereiken van alomvattende en duurzame ontwikkeling, het bevorderen van sociale en economische rechtvaardigheid, en het in staat stellen van individuen en samenlevingen om hun potentieel te verwezenlijken en een betere toekomst op te bouwen.

De rol van het ministerie van Onderwijs bij de ontwikkeling van het onderwijssysteem?

Het ministerie van Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en organisatie van het onderwijssysteem in het land. Hier zijn enkele van de belangrijkste rollen van het ministerie van Onderwijs:

1. Onderwijsbeleid vaststellen: Het ministerie van Onderwijs ontwikkelt onderwijsbeleid en -strategieën die de visie en doelstellingen van het onderwijs in het land definiëren. Dit beleid omvat aspecten zoals het curriculum, de lesmethoden, de ontwikkeling van docenten en de beoordeling van studenten.

2. Curriculumontwikkeling: Het ministerie van Onderwijs werkt aan het ontwikkelen en actualiseren van de schoolcurricula in overeenstemming met de behoeften van de samenleving en de eisen van deze tijd. Het curriculum is ontworpen om uitgebreid en evenwichtig onderwijs te bieden op verschillende academische gebieden en kernvaardigheden.

3. Het bieden van onderwijsinfrastructuur: Het ministerie van Onderwijs organiseert en levert de noodzakelijke infrastructuur voor onderwijs, zoals schoolinfrastructuur, klaslokalen, laboratoria en bibliotheken. Deze infrastructuur heeft tot doel een passende en passende leeromgeving te bieden voor studenten en docenten.

4. Opleiding en ontwikkeling van leraren: Het ministerie van Onderwijs werkt aan het opleiden en ontwikkelen van leraren en het voorzien van de nodige educatieve ondersteuning en middelen. Dit heeft tot doel de efficiëntie van leraren te verbeteren bij het geven van onderwijs en het toepassen van de beste onderwijspraktijken.

5. Prestaties monitoren en evalueren: Het ministerie van Onderwijs monitort en evalueert de prestaties van het onderwijssysteem, scholen en studenten. Dit wordt gedaan door tests en beoordelingen uit te voeren om de voortgang van studenten te meten en sterke en zwakke punten in het onderwijssysteem te identificeren.

6. Begeleiden en opleiden van leerlingen en ouders: Het Ministerie van Onderwijs begeleidt leerlingen en ouders over onderwijs en de keuzes die ze kunnen maken. Er wordt informatie en begeleiding gegeven over studietrajecten, afstudeerrichtingen en diverse onderwijsmogelijkheden.

De rol van het Ministerie van Onderwijs is om u een systeem te bieden waarmee u zich kunt herinneren dat ik, omdat ik een taalmodel ben, geen informatie kan geven over actuele gebeurtenissen na 2021. Raadpleeg betrouwbare bronnen voor de laatste informatie over de prijzen van boeken en schoolbenodigdheden momenteel.

Prijzen voor boeken en schoolbenodigdheden
Prijzen voor boeken en schoolbenodigdheden

Lees verder: Spelling knippen voor het eerste leerjaar

De rol van het ministerie van Onderwijs als de prijzen van boeken en schoolbenodigdheden onder verkopers stijgen?

Als de prijzen van schoolboeken en schoolbenodigdheden bij verkopers stijgen, zou het ministerie van Onderwijs de volgende rol kunnen spelen:

1. Monitoring en regelgeving: Het ministerie kan de prijzen van boeken en schoolbenodigdheden controleren en herzien om ervoor te zorgen dat er geen uitbuiting van consumenten plaatsvindt. Het ministerie kan de aangeboden prijzen onderzoeken en actie ondernemen als er sprake is van oneerlijke handelspraktijken.

2. Samenwerking met leveranciers: Het ministerie kan samenwerken met verkopers en leveranciers om de redenen voor de prijsstijging te identificeren en te proberen te onderhandelen om deze stijging terug te dringen. Het ministerie kan bijeenkomsten en discussies houden met leveranciers om te zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van studenten en de druk op gezinnen verlichten.

3. Het bieden van passende alternatieven: In het geval dat de prijzen van boeken en schoolbenodigdheden blijven stijgen, kan het ministerie werken aan het bieden van geschikte en economische alternatieven. Het ministerie zou het gebruik van digitale leermiddelen kunnen bevorderen en programma's kunnen ontwikkelen om boeken uit schoolbibliotheken te lenen of tegen gereduceerde prijzen aan te bieden.

4. Financiële steun en bijstand: Het ministerie kan financiële steun en hulp bieden aan studenten en gezinnen die getroffen zijn door de hoge prijzen van boeken en schoolbenodigdheden. Het ministerie kan speciale onderwijsprogramma's voor studenten met een laag inkomen implementeren en de nodige financiering verstrekken om de benodigde materialen aan te schaffen.

5. Bewustwording en informatie: Het ministerie kan het bewustzijn vergroten van het belang van onderwijs en de impact van de hoge prijzen van boeken en schoolbenodigdheden op studenten en gezinnen. Zij kan leerlingen en ouders informatie en advies geven over hoe ze met deze moeilijkheden kunnen omgaan en hoe ze naar alternatieve oplossingen kunnen zoeken.

De reactie van het ministerie van Onderwijs op de hoge prijzen van schoolboeken en schoolbenodigdheden hangt af van de lokale context en het lokale beleid. De getroffen maatregelen kunnen van land tot land variëren, afhankelijk van de omstandigheden en beschikbaarheid. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met het Ministerie van Onderwijs van uw land voor meer specifieke informatie over hoe u kunt omgaan met de specifieke situaties waarmee u in uw land te maken krijgt.

Gerelateerde artikelen

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ga naar de bovenste knop