islamitisch
laatste nieuws

De voordelen van Surat Al-Waqi`ah..zorgen voor levensonderhoud en voorkoming van armoede

De voordelen van Surat Al-Waqi'ah zijn talrijk, aangezien het reciteren ervan iemands levensonderhoud vergroot en beschermt tegen magie, en andere talrijke voordelen die we in het artikel zullen noemen. Surah Al-Waqi'ah is Surah nr. 56 van de Heilige Koran, en het betekent het grote incident of het grote incident en de mensen van de hel op die dag. Surah Al Waqi`ah bevat onderwerpen zoals:

• Aankondiging van de straf van de overtreders en de mensen van trots en ondankbaarheid.

• Intimidatie van mensen vanaf de Dag des Oordeels.

• Prijs en verheerlijk God op die grote dag.

• Het noemen van de beschrijvingen van het Paradijs en zijn mensen, en de onuitputtelijke gelukzaligheid die zij genieten.

• Beschrijving van de voorwaarden en omstandigheden van de Dag der Opstanding.

• Het aankondigen van de plaats van de afrekening van mensen en hun beloning op de Dag des Oordeels.

Surah Al-Waqi'ah bestaat uit 44 verzen, en het is een Mekkaanse soera.

Voordelen van Surat Al Waqiah
Voordelen van Surat Al Waqiah

De deugd van het lezen van Surah Al-Waqi'ah

Het reciteren van Surah Al-Waqi'ah wordt beschouwd als een van de goede daden waarvoor een grote beloning is. Onder de deugden van het reciteren zijn:

• Boetedoening voor zonden en slechte daden, zoals Al-Tabarani overleverde op gezag van de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, dat hij zei: “Wie Surah Al-Waqi'ah reciteert, God zal zijn zonden voor hem verzoenen .”

• Het intimideren van de ziel van de Dag der Opstanding en haar berispen voor ongehoorzaamheid, zoals de Surah spreekt over de gebeurtenissen van de Dag des Oordeels.

Zuivering, zuivering en zuivering van de ziel, dankzij waar de soera over spreekt in termen van waarschuwing, intimidatie en disciplineverzen.

• Vrede en rust in zichzelf verkrijgen, aangezien de soera verzen bevat die oproepen tot nadenken over Gods schepping en Zijn macht.

• Het uit het hoofd leren van Surat Al-Waqi'ah wordt beschouwd als een van de handelingen die Allah accepteert en waar Allah tevreden over is, vanwege de nobele educatieve en pleitbezorgende inhoud die het bevat.

• Degenen die het uit het hoofd leren en lezen zullen een dubbele beloning krijgen, vooral als ze het lezen in Tarawih gebeden en andere overbodige gebeden.

God weet.

De voordelen van Surat Al-Waqi'ah voor het levensonderhoud

Er zijn enkele voordelen en de positieve impact van het reciteren van Surat Al-Waqi'ah op een persoon om levensonderhoud te vergemakkelijken en in levensonderhoud te voorzien:

• Surah Al-Waqi'ah roept op tot vroomheid, eerbied en onderwerping aan God, en dit is een van de voorwaarden om in het levensonderhoud te voorzien.

• Dringt er bij de ziel op aan om arrogantie en ondankbaarheid achter zich te laten en tevreden te zijn met Gods wil en bestemming, en dit is ook een van de voorwaarden om in het levensonderhoud te voorzien.

• Het bevat verzen die mensen waarschuwen voor ontberingen en de ellende van de mensen van de hel, waardoor ze worden gemotiveerd om nuttige kennis en rechtschapen daden te zoeken.

• Door het te lezen wordt het verdriet uit de ziel weggenomen en wordt het gemoedsrust en geruststelling gebracht, wat helpt om het werk actief uit te voeren.

• God vergroot zijn levensonderhoud voor degenen die Surat Al-Waqi`ah lezen, en breidt het voor hem uit, zoals in de hadiths van de Profeet.

• Aanmoedigen van goede handel en alles in het werk stellen om een ​​rechtmatig bestaan ​​te zoeken, wat leidt tot een uitbreiding van het levensonderhoud.

Degene die Surat Al-Waqi'ah circuleert en reciteert, de betekenis ervan overdenkt en inspiratie put uit de lessen in de confrontatie met het leven, zal merken dat God zijn levensonderhoud vergemakkelijkt en zijn leven vergemakkelijkt.

Lees ook:De spirituele voordelen van Surat Yunus en zijn belangrijkste eigenschappen

De voordelen van Surat Al-Waqi'ah voor het huwelijk

Surah Al-Waqi'ah bevat waardevolle lessen en lessen voor iedereen die wil trouwen en het gezinsleven wil betreden.Een van de voordelen van het lezen ervan voor het huwelijk zijn:

• Herinnert ons aan het belang van vroomheid en eerbied voor God, wat een geldige basis is voor de huwelijksrelatie en de stabiliteit van het gezin.

• Pas op voor arrogantie, egoïsme en gebrek aan dankbaarheid, die leiden tot meningsverschillen en verstoringen in de huwelijksrelatie.

• Van haar leren de echtgenoten de waarde van tolerantie en niet-extravagantie, wat het gezin helpt financieel stabiel te zijn.

• Het herinnert ons aan de ellende van de mensen van de hel en de ontberingen van deze wereld, en het zet ons ertoe aan alles te doen wat we kunnen om de echtgenoot te dienen en te respecteren.

• Het zuivert en zuivert zielen en verdrijft verdachte gedachten die het huwelijksleven in de weg kunnen staan.

• Het paar dat Surat Al-Waqi'ah samen reciteert voordat ze gaan slapen of na Fajr brengt hen bij elkaar en brengt hen dichter bij hun hart.

• Het lezen van de soera kan een positief effect hebben op de continuïteit van het nageslacht, vooral in het geval van kinderloosheid.

Concluderend, de voordelen van Surat Al Waqiah voor het huwelijk liggen in het leren van lessen over vroomheid, kuisheid, samenleven, het vermijden van taboes en waardevol advies om een ​​goed gezin op te bouwen.

Voordelen van Surat Al Waqiah
Voordelen van Surat Al Waqiah

De deugd van het lezen van Surat Al-Waqi'ah in de ochtend?

Er zijn veel deugden en het positieve effect van het reciteren van Surat Al-Waqi'ah in de ochtend, waaronder:

• De ochtend van de dag is een gezegende tijd waarin God daden accepteert, en het lezen van Surah Al-Waqi'ah tijdens deze tijd levert veel beloning op voor de reciteerder.

• De soera begint met het noemen van de Dag der Opstanding, dus de ziel vreest dat het uur van afrekening nadert.

• De ziel voorbereiden op aanbidding, het beoefenen van het goede en het opgeven van het kwade, zodat het een goed begin van de dag zal zijn.

• Zuivert de ziel van de overblijfselen van zonden en slechte daden, en zuivert haar om de zorgen van het leven onder ogen te zien.

• Het geeft een persoon geruststelling en rust gedurende de dag nadat hij het 's ochtends heeft gelezen.

• De lezer wordt geïnspireerd door de lessen van Surah en daardoor, wat hem helpt de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden.

• De soera helpt om de herinnering aan God te vergroten, Hem te danken en na te denken over Zijn schepping, wat zorgt voor innerlijke rust.

• Het schenkt menselijke eerbied en smeekbede aan God bij het vragen om betaling van daden en zaken.

Daarom maakte de verzameling van deugden, waarden en lessen in Surat Al-Waqi'ah het lezen ervan in de ochtend tot een bemoedigende en vruchtbare zaak.

De deugd van het lezen van Surat Al-Waqi`ah na het Maghrib-gebed?

Er zijn verschillende voordelen en een positief effect van het reciteren van Surat Al-Waqi'ah na het Maghrib-gebed:

• Na het Maghrib-gebed eindigt de dag en begint de nacht.Het reciteren van Al-Waqi'ah herinnert de lezer aan de Dag der Opstanding en de ellende van de mensen van de hel - het onderwerp van de soera.

• Het op dit moment lezen kalmeert de ziel en brengt haar dichter bij haar Heer, en zuivert haar van de overblijfselen van de slechte daden die gedurende de dag zijn begaan.

• De soera komt als een licht dat schijnt in de duisternis van de nacht, de lezer vermakend en geruststellend met zijn verzen.

• De soera dringt aan op smeekbede tot God en veel smeekbede na het Maghrib-gebed wanneer de deuren gesloten zijn.

• Houdt de lezer weg van de soorten angst die hem kunnen overkomen, en geeft hem troost en rust.

• Herinner hem eraan om veel in de Heilige Koran te lezen - wat op dit moment het beste is om te lezen.

• De beloning is bijna dubbel vanwege de diepgaande lessen en lessen die het bevat.

• De Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, beschouwt het als een van de soera's waarmee God zonden goedmaakt, en hij drong er vaak op aan om ze te lezen.

• Ten slotte spoort bijna de hele soera aan om de ziel te herinneren en te intimideren.

Lees ook: 7 van de belangrijkste voordelen van Surat Al-Dukhan 

Voordelen van Surat Al Waqiah
Voordelen van Surat Al Waqiah

Wat is de verdienste van het elke dag lezen van Surah Al-Waqi'ah?

Er zijn veel voordelen en deugden aan het dagelijks reciteren van Surah Al-Waqi'ah:

1- Zelfzuivering:

Het zuivert de ziel en zuivert het van onzuiverheden, omdat het herinneringen bevat aan de Dag der Opstanding en de bestraffing van de ongelovigen en de boosdoeners.

2- Intimidatie van het zelf:

De ziel vreest de Dag des Oordeels en terroriseert haar door de kwelling van het graf en het vuur van de hel.

3- Boetedoening van zonden:

God doet boete voor zonden door ze te lezen, zoals in de hadiths van de profeet.

4- Zuivering van de ziel:

Zuivert de ziel van de overblijfselen van slechte daden en zonden.

5- Verhoging van het levensonderhoud:

God vermeerdert degenen die het dagelijks lezen in zijn levensonderhoud, zoals in de hadiths.

6- Nirvana verkrijgen:

Het geeft rust en geruststelling aan degenen die het elke dag lezen.

7- Behoud:

Het memoriseren van Surat Al-Waqi'ah is een geweldige daad die Allah tevreden stelt en een grote beloning oplevert.

8- Dubbel loon:

De beloning is bijna het dubbele van de lessen die het bevat.

Daarom worden geleerden aangespoord om Surat Al-Waqi'ah dagelijks te lezen, vooral 's morgens of na het Maghrib-gebed.

Is het waar dat wie Surah Al-Waqi'ah leest, niet zal worden getroffen door armoede?

Dit gezegde is onjuist, maar er zijn verschillende dingen die we verduidelijken:

1- Armoede en rijkdom zijn in de handen van God, en Hij is degene die het levensonderhoud onder de mensen verdeelt vanuit Zijn wijsheid en barmhartigheid.

2- Het reciteren van Surat Al-Waqi'ah is geldig en lonend, en God kan hierdoor de zonden van de reciteerder boeten.

3- Dit betekent echter niet dat God hem noodzakelijkerwijs rijk zal maken, aangezien armoede ook door God is voorbestemd.

4- Het lezen van de soera kan helpen de ziel te zuiveren en wettig levensonderhoud te zoeken, en dit helpt het levensonderhoud te vergemakkelijken.

5- Echter, in de hadiths van de Profeet, verhoogt God het levensonderhoud van degenen die Surat Al-Waqi'ah lezen, en dit betekent de uitbreiding van het levensonderhoud, niet absolute rijkdom.

6- Een persoon moet de soera lezen en wettig voedsel zoeken in overeenstemming met zijn vermogen en energie, en de rest aan God overlaten, want alleen God is in staat om de voorziening te vergemakkelijken.

Daarom is het gezegde dat wie Surat Al-Waqi`ah leest niet zal worden getroffen door armoede, onjuist. Maar het lezen van de soera is geldig en kan hem helpen zijn levensonderhoud te stabiliseren.

Gerelateerde artikelen

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ga naar de bovenste knop