geld en zaken
laatste nieuws

Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan

Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan

Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan

Velen van ons weten niet dat liefdadigheid in de maand Ramadan verschilt van de rest van de maanden van het jaar en dat het de toorn van God uitdooft.

Waarom geloof je?

Volgens de woorden van de Heilige Profeet, mogen Gods gebeden en vrede met hem zijn: “Geheime naastenliefde dooft de toorn van de Heer, gezegend en verheven zij Hij.

Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan
Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan

En liefdadigheid behoort toe aan de eigenaar, die de beloning en beloning vele malen vermenigvuldigt voor degenen die aalmoezen uitgeven en geven ter wille van God uit zijn goede en wettige verdiensten.

Waar de gever van liefdadigheid op de Dag der Opstanding komt om zijn goede daden als bergen te vinden als resultaat van zijn goede werk, en de liefdadige dienaar schaduw zal zoeken in de schaduw van de Meest Barmhartige op de Dag der Opstanding op de Dag waarop er is geen schaduw maar Zijn schaduw, net zoals het geld en de zegen van de gever toeneemt.

Liefdadigheid beschermt een persoon tegen kwaad en tegenslagen, naast de smeekbede van de engelen voor degene die aalmoezen geeft.Er is geen dag waarop twee engelen niet komen door de smeekbede van een van hen.

"Oh God, geef goede manieren aan degene die geld uitgeeft." En de ander zegt: "Oh God, geef een persoon die verwend is."

Het belang van eerlijkheid

Het verzacht harten, zuivert zielen en doet het geweten herleven.De moslim die zijn geld aan liefdadigheid geeft, ziet zichzelf als zachtaardig, voelt de pijn en het lijden van mensen, en de zachtaardige gelovige is dichter bij de Almachtige God dan de hardvochtigen.

Liefdadigheid werkt om de ziel te zuiveren van wrok en ongedierte, om sociale solidariteit te bereiken en om de eigenaars te laten wedijveren in het geven ter wille van God.

De voordelen van liefdadigheid

In het Hiernamaals is het een van de redenen om het Paradijs binnen te gaan en de Hel te vermijden.De Almachtige God heeft een speciale deur gemaakt voor degenen die liefdadigheid geven, waardoor ze binnenkomen, wiens naam de Poort van Liefde is.

Wat doet liefdadigheid op de Dag der Opstanding?

De gever zal in de schaduw van zijn liefdadigheid blijven tot de Dag der Opstanding, volgens de hadith van de Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem: "Een moslim bevindt zich in de schaduw van zijn liefdadigheid totdat God tussen mensen oordeelt."

Soorten aalmoezen:

We noemen enkele soorten aalmoezen.

Ontbijtmaaltijden: Er zijn veel arme gezinnen waarvan de leden niets te eten vinden tijdens de heilige maand Ramadan, dus het verstrekken van ontbijtmaaltijden voor hen wordt beschouwd als een geliefde liefdadigheid, die een grote beloning heeft. 

Kleding donatie: Nieuwe kleren kopen en ze aan de armen geven, vooral aan kinderen, is een van de aalmoezen die een grote beloning hebben, omdat het vreugde en geluk in hun hart brengt op het feest.

Anderen koppelen: Een deel van de tijd besteden tijdens de heilige maand Ramadan om met anderen te communiceren, de toestand van behoeftigen te controleren, mensen bij elkaar te brengen en bij te dragen aan het oplossen van sociale problemen, wordt beschouwd als een soort aalmoes.

Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan
Het belang van liefdadigheid en geven in de maand Ramadan

De deugd van naastenliefde

<
Liefdadigheid neemt een grote plaats in in de islam in het algemeen, en in de heilige maand Ramadan neemt het belang en de deugd ervan toe.

Liefdadigheid is een liefdadigheidsproces dat door de ziel wordt uitgevoerd om anderen te helpen en hun lijden te verlichten, en het wordt beschouwd als een van de goede daden die Gods vergeving en plezier ontvangen.

Onder de deugden van liefdadigheid in de maand Ramadan:

1- Maximaliseren van de beloning: de Almachtige God vermenigvuldigt de beloning voor het goede doel dat wordt gegeven in de maand Ramadan in vergelijking met het goede doel dat op andere momenten wordt gegeven.

Het kwam in de eervolle hadith op gezag van de Profeet, moge Allah's gebeden en vrede zij met hem: "Wie het vasten van een vastende persoon verbreekt, zal een soortgelijke beloning krijgen, zonder afbreuk te doen aan de beloning van de vastende persoon in wat dan ook. .”

2- Zuivering van de ziel: naastenliefde zuivert de ziel van gierigheid en gierigheid, en helpt een persoon om goed te doen en met anderen mee te voelen, en dit werkt om de psychologische en spirituele toestand van de gever te verbeteren.

3- Liefdadigheid aan de armen en behoeftigen: Liefdadigheid werkt om het lijden van de armen en behoeftigen te verlichten en hen te voorzien van basisbehoeften, wat de samenwerking en solidariteit in de samenleving bevordert.

4- Nabijheid tot de Almachtige God: Liefdadigheid wordt beschouwd als een van de goede daden die de gelovige dichter bij de Almachtige God brengen, en werkt om de grote beloning in deze wereld en het hiernamaals te bereiken.

Uiteindelijk moet de gelovige erop gebrand zijn om liefdadigheid te geven in de gezegende maand Ramadan, en ernaar streven liefdadig te zijn.

Het richten op arme gezinnen, behoeftigen, behoeftigen, zieken, gevangenen, studenten, hongerigen en mensen die een huwelijk nodig hebben.

Dit is om het gewenste voordeel uit deze goede daden te halen in de maand van goede daden, barmhartigheid en vergeving.

Liefdadigheid is een zegen en vermeerdering in deze wereld en het hiernamaals

Liefdadigheid is een liefdadigheidsproces dat een persoon onderneemt om anderen te helpen en hun lijden te verlichten, en het wordt beschouwd als een van de goede daden die Gods vergeving en plezier ontvangen.

Liefdadigheid werkt voor zegening in deze wereld en het hiernamaals, dus het is de deugd van naastenliefde in deze wereld.

Bevrediging en psychologische stabiliteit bereiken: Liefdadigheid werkt om angst, spanning en wrok te verminderen, en verhoogt de tevredenheid en psychologische stabiliteit, en helpt mensen om welwillend en sympathiek tegenover anderen te zijn.

2- Redding door de genade van God: Liefdadigheid werkt om levensonderhoud en geld te sparen, brengt zegen en toename erin, en werkt om financiële stabiliteit voor de gever te bereiken.

3- Liefdadigheid aan de armen en behoeftigen: Liefdadigheid werkt om het lijden van de armen en behoeftigen te verlichten en hen te voorzien van basisbehoeften, wat de samenwerking en solidariteit in de samenleving bevordert.

Wat betreft de verdiensten van liefdadigheid in het Hiernamaals:

1- De grote beloning behalen: Liefdadigheid wordt beschouwd als een van de goede daden die de grote beloning in het Hiernamaals opleveren, en werkt om het genoegen van de Almachtige God te verkrijgen en dichter tot Hem te komen.

2- Welwillendheid voor de schepping: liefdadigheid werkt om mensen vriendelijk te behandelen en hun lijden te verlichten, en het is een van de belangrijkste redenen om het genoegen van de Almachtige God te bereiken en de hemel te bereiken.

3- Vergeving en verzoening: Liefdadigheid wordt beschouwd als een van de rechtvaardige daden die bijdragen aan de vergeving van zonden en overtredingen, en werkt om zonden goed te maken en struikelblokken op het pad van de gelovige naar de hemel te verwijderen.

Uiteindelijk moet de gelovige erop gebrand zijn liefdadigheid te geven in deze wereld om er zegen in te verkrijgen, en in het hiernamaals om grote beloning, vergeving en verzoening voor zonden te verkrijgen.

En om te streven naar welwillendheid en zijn liefdadigheid te richten op arme gezinnen, behoeftigen, behoeftigen, zieken, gevangenen, studenten, hongerigen en mensen die een huwelijk nodig hebben.

Dit is om het gewenste voordeel van deze goede daden in deze wereld en de volgende te bereiken

Gerelateerde artikelen

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ga naar de bovenste knop